Til forsiden        
       
 1. FYSIOTERAPI & TRÆNINGSCENTER

  Mårslet Fysioterapi
  Fascial Manipulation Center

  FYSIOTERAPI EFTER ARBEJDSTID:

  Nu er der mulighed for at få fysioterapi om aftenen. 
  Mandag og torsdag aften holder vi åbent fra kl. 1800 - 2000. 
  For at booke en tid, kontakt klinikken på 86297889
   

  COVID-19

  Iflg. de nationale anbefalinger skal der bæres mundbind når du træder ind ad døren på klinikken.

  Ved holdtræning skal der bæres mundbind indtil start af træning og efter endt træning.

  Vi håber på jeres forståelse og hjælp til at overholde kravene, så vi kan passe på hinanden.

  Vi holder stadig åbent - for alle der har brug for fysioterapi! Både for jer som er vant til at komme i klinikken, jer som aldrig har været her før og jer som har brug for fysioterapi i hjemmet!

  Mårslet Fysioterapi

  Mårslet Fysioterapi er centralt placeret i Mårslet, på Butikstorvet ved siden lægehuset i Mårslet.

  Mårslet Fysioterapi er en moderne Fysioterapi og tilbyder behandling i lukkede behandlingsrum, holdtræningsfaciliteter samt fysioterapi efter de sidste nye kliniske retningslinier.

  Klinikken har overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder du kan få behandling med tilskud fra Sygesikringen.

  Adgangsforholdene til klinikken er gode, og du kan nemt komme til i kørestol. Vi har desuden mulighed for at tilbyde hjemmebehandling.

  Fysioterapeuterne på klinikken tilbyder en bred vifte af behandlingstilbud som SuperSole, Kæbeledsbehandling, Akupunktur, Kinesiotape og Fascial Manipulation (bindevævsbehandling).

  Mårslet Fysioterapi tilbyder Pilates holdtræning samt træning til Parkinson og Sclerose patienter.

   

   

   

   

  1. Træningscenter

   Træningscenter

   I vores træningscenter kan du træne kondition, muskelstyrke og koordination/balance. Alle elementer er vigtige i den almene styrketræning.

   Træningscenteret er åbent for alle. Det kræver ingen henvisning fra egen læge for at træne i centeret.

    

    

   Alle der træner i centeret har fået et individuelt træningsprogram lavet i samarbejde mellem fysioterapeuten og dig - dette for at sikre, at du træner rigtigt.

    

 2. SIDSTE NYT FRA KLINIKKEN


   


  Mårlset Fysioterapi tilbyder behandlingsforløb med

  • Et sæt SUPERSOLE
  • Undersøgelse og fremstilling
  • Opfølgende konsultation
  1. BEHANDLING AF KÆBELED

    

   Behandling af ansigtssmerter og kæbeled

    

   Fysioterapeut Helle Grove er specialiseret i behandling af kæbeledsproblematikker.

   Hun behandler bl.a. følgende:

    – Kæbeled: smerter og funktionsforstyrrelser

    – Tyggemuskler: smerter og funktionelle problemer

    – Spændingshovedpine relateret til kæbeledsproblemer

    – Nakkesmerter og hovedholdningsproblemer

                                    

   Hvis du ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte klinikken på

   8629 7889 eller maarsletfys@mail.dk.

    

  2. GLAD

   Godt Liv med Artrose (slidgigt) i Danmark

   GLAD henvender sig til folk med smerter i knæ/hofter og rygsmerter. Det er et målrettet uddannelses- og træningsforløb, der bygger på den bedst tilgængelige forskning og praksis.

   Mårslet Fysioterapi og træningscenter tilbyder 8 ugers specialiseret træning og undervisning omkring Artrose (slidgigt). Artroseskole - også kaldet GLAD - Godt Liv med Artrose i Danmark - er oprindeligt et svensk projekt, hvor man igennem de sidste 12 år har tilbudt træning og undervisning. Erfaringerne fra Sverige har vist at specifik træning i langt de fleste tilfælde er bedre end operation og at holdtræning er mere end tre gange så effektiv som medicinering.

    

   GLAD-instruktør 

   En GLAD-instruktør er en fysioterapeut, der har gennemført kursus i GLAD og derfor har indgående kendskab til nyeste viden om behandling af artrose i knæ- og hofteled. 

    

   Praktisk information

   Du skal starte med at få en henvisning fra lægen.

   Første gang du møder på klinikken vil du blive undersøgt af fysioterapeuten med henblik på dine ledgener og eventuelt andre problemer. Du skal udfylde spørgeskemaer samt gennemføre test af gangfunktion og muskelstyrke i benene.
   Anden gang vil du blive instrueret i træningsprogrammet.
   Herefter vil der være holdtræning to gange om ugen.
   Undervejs vil der være to sessioner med teoretisk undervisning på hold.

   I alt et forløb på 8 uger.
   Efter endt forløb, skal der evalueres på træningen med gentagelse af gangfunktions – og styrketest samt udfyldelse af spørgeskema.

   Priser

   Kontakt klinikken. Mulighed for tilskud fra Danmark og sundhedsforsikringer.

   Prisen er opgjort efter gældende overenskomst.

    

 3. FASCIAL MANIPULATION AD MODUM STECCO

  Fascial Manipulation

  Fascial Manipulation(FM) er en italiensk udviklet undersøgelses- og behandlingsmetode. Den henvender sig specielt til patienter, der har haft symptomer i mange dele af kroppen samt ved symptomer der kommer igen og igen med et ukarakteristisk mønster.

  FM tager udgangspunkt i analyse og behandling af den dybe og overfladiske fascie. Fascien er en ubrudt bindevævshinde, som omgiver muskler og de indre organer. For at kroppen kan bevæge sig frit, skal fascien kunne bevæge sig uhindret i alle retninger. 

  Erfaring viser at et meget bredt udsnit af patienter kan profitere af behandling med FM. Det kan f.eks. være skader som:

  • Whiplash/piskesmæld
  • Kroniske lænde- og bækkensmerter
  • Skuldersmerter
  • Hofte-, knæ- eller fodproblemer
  • Hovedpine
  • Nedsat bevægelighed
  • Sportsfolk med tilbagevendende problemer
  • Diffuse smerter
  • Forstoppelse
  • Generel stivhed i kroppen

  FM tilbyder en grundig undersøgelse af hele kroppen med fokus på gamle og nuværende skader og deres indbyrdes samspil. På baggrund af undersøgelsen foretager fysioterapeuten en analyse af hvilke dele af fascien der skal behandles.

  Behandlingen foregår ved at løsne det område med nedsat bevægelighed, hvorefter en ny analyse afgør hvor evt. flere behandlinger skal foretages.

  Ordet manipulation må ikke forveksles med den behandlingsform som f.eks. en kiropraktor foretager. 

  Ønskes yderligere information kig evt. på www.fascialmanipulation.com

   

  Behandlingen foregår ved at løsne det område med nedsat bevægelighed, hvorefter en ny analyse afgør hvor evt. flere behandlinger skal foretages.

  Ordet manipulation må ikke forveksles med den behandlingsform som f.eks. en kiropraktor foretager. 

  Ønskes yderligere information kig evt. på www.fascialmanipulation.com

 4. SUPERSOLE


  SUPERSOLE

  ”SUPERSOLE er føddernes svar på bøjlen til tænderne.
  Hvis du har skævheder i din krop, som skyldes en forkert fodstilling, kan de rettes op med et SuperSole behandlings-forløb, der garanteret både koster mindre og virker hurtigere,end du havde forestillet dig… ”

  Læs mere om SUPERSOLE her

 5. PRISER

  Priser i kr. pr. 1. april 2020

  Pris

  DK-tilskud
  pr. gang

  Behandling af René Høberg og Helle Grove    
  Første konsultation 450,00 133,00
  Efterfølgende behandlinger 300,00 88,00
         
  Behandling af klinikkens øvrige fysioterapeuter    
  Første konsultation 280,85 133,00
  Efterfølgende behandlinger 178,57 88,00

  Akupunktur/Kinesiotape som tilvalg til normal konsultation

  50,00  
  Megalaser som tilvalg til normal konsultation 100,00  
  Engangslagen 20,00  

  Supersole

  1500,00  
         

  Fri træning i træningscenter, 3 måneder

  600,00 0,00

  Fri træning i træningscenter, 1 år

  1995,00 0,00

  Træningsprogram med opfølgning

  250,00 0,00
  Udeblivelse fra planlagt behandling  275,00  
 6. KONTAKT

  Mårslet Fysioterapi & Træningscenter
  Hørretvej 16 C, 8320 Mårslet

  T: (+45) 86 29 78 89
  M: maarsletfys@mail.dk
  W: www.maarsletfys.com

   

  Åbningstider for klinikken

  Mandag
  Tirsdag
  Onsdag
  Torsdag
  Fredag

  kl. 08.00 - 17.30
  kl. 08.00 - 18.00
  kl. 08.00 - 17.00
  kl. 08.00 - 17.30
  kl. 08.00 - 15.00
   

   

  Rene Høberg Pedersen

  Uddannet fysioterapeut

  Uddannet på Fysioterapeutskolen i Århus 2000. Speciale i Fascial Manipulation, bindevævsmobilisering, akupunktur, manuel behandling, McKenzie teknikken, idrætsfysioterapi specielt løb, håndbold, fodbold og golf.

  Helle Grove

  Uddannet fysioterapeut

  Jacob Strand

  Uddannet fysioterapeut

  Lene Kloch

  Uddannet fysioterapeut

  Vinnie Jensen

  Sekretær

  1. UTILSIGTEDE HÆNDELSER / PATIENTKLAGER

    

   Utilsigtede hændelser, patientklager og patienterstatning

   En del af det at gå til behandling hos en autoriseret behandler er, at der er et etableret klage- og erstatningssystem i tilfælde af, at der er gået noget galt i forbindelse med behandlingen.

   Hvis man som patient ønsker at klage, over den behandling man har fået, kan man henvende sig til Styrelsen for Patientklager på www.stpk.dk.

   Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på www.pebl.dk.

   Sker der utilsigtede hændelser, som ønskes rapporteret, kan man henvende sig til Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.

  2. PERSONDATAPOLITIK

    

   Persondatapolitik for patientbehandling

    

   Velkommen som patient hos Mårslet Fysioterapi og Træningscenter. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

   Hvilke oplysninger behandler vi?                                                                                                        I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

   Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

   Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

   Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

   Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f. 

   Videregivelse af oplysninger:                                                                                                        Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

   Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

   De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

   Hvor længe opbevares oplysningerne?                                                                                        Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

   Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

   Dine rettigheder vedrørende oplysningerne:                                                                                 Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Du kan altid få udleveret en kopi af din journal.

   Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

   For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

   Dine rettigheder vedrørende oplysningerne:                                                                           Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

Mårslet Fysioterapi & Træningscenter
Hørretvej 16 C, 8320 Mårslet
T: (+45) 86 29 78 89 M: maarsletfys@mail.dk W: www.maarsletfys.com

webbureau easynet
VI ER MEDLEM AF:
Danske fysioterapeuter